van der Blom - Bouwadvies

Dienstverlening

Van de eerste kennismaking tot en met de oplevering en nazorg. Lees hieronder meer over onze dienstverlening.
Diensten

No. 1

Ontwerp
Maken van een uniek, speciaal voor u op maat gemaakt, Voorlopig Ontwerp (V.O.)

Uiteraard binnen de door de gemeente opgestelde (stedenbouwkundige) kaders, overige voorschriften van de gemeente, overheid, (redelijke) eisen van welstand, en het beschikbare budget.


Definitief Ontwerp (D.O.)

Dit is een nadere bouwkundige uitwerking van het Voorlopig Ontwerp (V.O.) Hieronder vallen óók de te maken keuzes van al de verschillende toe te passen bouwmaterialen en het maken van de details. Deze details vinden wij zéér belangrijk, omdat de details zeker ook de stijl & architectuur van het ontwerp versterken.


“De basis van een ontwerp moet nuchter zijn. Het ontwerp moet een soort vanzelfsprekendheid uitstralen.

No. 2

Verzorgen van de digitale aanvraag voor een bouw (omgevings-) vergunning:

Dit is onder andere een nadere uitwering van het D.O. in bouwaanvraag-bestektekeningen, en het maken van diverse (bouwbesluit)berekeningen zoals;

No. 3

Het maken van een Technische Werkomschrijving (T.O.):

Contracten in de bouw zijn vaak onderwerp van discussie, ontbrekende omschrijvingen en interpretatieverschillen komen erg vaak voor. Een goede technische omschrijving van het werk, is dan ook van groot belang. Een ander belangrijk onderdeel hierin zijn ook al uw specifieke (woon)wensen, waarop de offertes door de aannemer kunnen worden gebaseerd.


Een gedegen technische werkomschrijving, uiteraard in combinatie met de diverse tekeningen, vormen een goede basis voor de contractvorming met de aannemer, en is voor uitvoerende partijen zeer bruikbaar bij het uitbesteden van de verschillende onderdelen.

No. 4

Verzorgen van het aanvragen van een offerte bij één of meerdere vooraf geselecteerde bouwbedrijven.

Wellicht heeft u zelf al een aannemer in gedachten die u het werk wil laten uitvoeren. Dat kan uiteraard! Dan kunnen wij u van dienst zijn om met deze aannemer in gesprek te gaan over het bouwplan. Uiteraard als u dat wenst doen wij dit samen met u.


Wanneer u zelf geen aannemer weet kunnen wij voor u 1 of meerdere aannemers benaderen met de vraag of zij, op basis van de tekeningen en de technische werkomschrijving, een vrijblijvende offerte aan u willen uitbrengen.

No. 5

Contractvorming met het uitvoerende bouwbedrijf

Wij controleren de door de verschillende aannemers uitgebrachte offertes, en zullen u adviseren bij de keuze voor welke aannemer te kiezen. Ook kunnen wij, indien dit nodig en/of gewenst is, mogelijke bezuinigingsopties ter sprake brengen bij u en de aannemer. Wanneer alles voor iedereen helemaal duidelijk is, en er een akkoord is over de aanneemsom, begeleiden wij u en zien wij toe op een volledig juiste contractvorming met voorwaarden van de bouwopdracht tussen u als opdrachtgever en het uitvoerende bouwbedrijf.

No. 6

Bouwbegeleiding in de fase van uitvoering

Tijdens de fase van de uitvoering kunnen wij u begeleiden en adviseren bij alles wat er tijdens het uitvoeringstraject allemaal komt kijken. Waaronder ook uw gesprekspartner en adviseur zijn bij alle bouwbesprekingen met het uitvoerende bouwbedrijf. Tijdens de gehele realisatiefase kunnen wij u professioneel begeleiden, en zoveel mogelijk ontzorgen.

No. 7

Bouwkeuring en bouwinspecties

Bouwkundige inspecteurs, bijvoorbeeld die van Vereniging Eigen Huis(VEH), kunnen bij de oplevering alleen datgene inspecteren wat dan (nog) in het zicht is. Om dit te voorkomen is het zeer zeker aan te bevelen om óók bouwinspecties uit te laten voeren in de bouwfase. Van der Blom – Bouwadvies kan dit voor u verzorgen. Van deze inspecties kunnen desgewenst schriftelijke rapportages worden gemaakt, welke u en/of wij kunnen gebruiken in de communicatie met bijvoorbeeld de aannemer. Als u het op prijs stelt kunnen wij ook hierover communiceren met de aannemer. Wij spreken wellicht meer de taal van de bouw? En daar kunt u van profiteren.

No. 8

Bouwprojectmanagement

Bouwprojecten zijn meestal complex en tijdrovend. Het projectresultaat is sterk afhankelijk van goed projectmanagement. Adequaat bouwprojectmanagement is dan ook essentieel om een bouwproject in goede banen te leiden, zodat het gehele proces optimaal verloopt.


Het volledige bouwprojectmanagement of een specifiek onderdeel

Als bouwprojectmanager begeleiden wij onze opdrachtgevers bij het realiseren van uiteenlopende bouwplannen. Daarbij kunnen we het volledige bouwprojectmanagement uit handen nemen, maar ook advies geven bij specifieke onderdelen van het bouwproces. Of het nu gaat om nieuwbouw, renovatie of verbouw, Van der Blom – Bouwadvies helpt u graag uw bouwproject zo efficiënt en effectief mogelijk te voltooien.


Alle aspecten van het bouwproces

Wij beheersen alle aspecten van het bouwproces tot in detail. Wij hebben niet alleen inzicht in de organisatorische aspecten, maar weten ook alles van de bouwkundige facetten rondom een bouwproject.

No. 9

Kopers begeleiding & advisering

Wanneer u een woning, uit een door anderen ontwikkeld bouwproject, heeft gekocht kunnen wij u ook begeleiden, en uw onafhankelijk bouwkundig adviseur zijn, vanaf de aankoop, bij de uitvoering, tot en met de oplevering en de nazorg.

U bepaald uiteraard zelf van welke diensten u precies gebruik wenst te maken.

In goed overleg zijn deel-opdrachten altijd mogelijk. Wij bespreken graag persoonlijk met u ook deze mogelijkheden. Neem contact met ons op →

No. 10

Dienstverlening uit te voeren door onze samenwerkende partners

Indien dit voor uw bouwproject, en/of voor de te verkrijgen vergunning, nodig is kunnen wij óók de benodigde specialistische werkzaamheden en onderzoeken verzorgen. Met diverse advies- en ingenieursbureaus, onze partners, hebben wij samenwerkingsverbanden afgesproken voor het uitvoeren van deze specialistische werkzaamheden en/of onderzoeken.


U kunt daarbij denken aan:

Kosten

“Het is misschien vreemd om te zeggen maar de dienstverlening van Van der Blom – Bouwadvies kost u vaak helemaal geen geld, maar levert u uiteindelijk vaak geld op.”


Algemeen

Op al onze dienstverleningen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing; de Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011, eerste herziening juli 20913, welke op 21 juli 2011 is gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 78/2011. Desgewenst kunnen wij u hiervan een exemplaar doen toekomen.

"Ontzorgen; Tijdens het realiseren van een woning komt er veel op u af. Wij zien het als onze taak om zo veel mogelijk deze zaken voor u te regelen. Tijdens het gehele traject zullen wij u met raad en daad terzijde staan."

Inspiratie? Bekijk hier een selectie van onze projecten
Top