van der Blom - Bouwadvies

Historie

Van der Blom – Bouwadvies, een nieuwe naam, met een vertrouwde dienstverlening.

Van der Blom – Bouwadvies is een vervolg op ons vorige bedrijf Van der Blom & Verhoef bv. Wegens gezondheidsredenen van mijn compagnon hebben wij helaas moeten besluiten om dit, door ons zelf opgerichte, bedrijf te beëindigen.


Van der Blom & Verhoef bv is gestart op 8 januari 1993 en heeft bestaan tot 1 oktober 2018. Een intensieve maar mooie periode van bijna 26 jaar.


De bedrijfsactiviteiten van Van der Blom & Verhoef bv waren: een Architectenbureau, Projectontwikkeling en een Bouwbedrijf, met name gericht op particulier opdrachtgeverschap.


In die afgelopen bijna 26 jaar hebben wij met Van der Blom & Verhoef bv gemiddeld iedere 2 maanden een (vrijstaand) huis c.q. villa ontworpen, ontwikkeld, vergunningen verzorgd etc. en ook daadwerkelijk gerealiseerd/gebouwd.


Met zoveel ervaring mochten wij ons een echte specialist noemen voor de particuliere opdrachtgever die op een zelfbouwkavel een exclusieve woning of villa op maat wilde laten ontwerpen en realiseren.


In al die 26 jaar waren mijn werkzaamheden binnen Van der Blom & Verhoef bv. voornamelijk van commerciële en technische aard zoals: het maken van de ontwerpen van de woningen en villa’s, het uitwerken hiervan voor de vergunningsaanvragen (tekenwerk en diverse bouwbesluitberekeningen etc.), het schrijven van de bestekken, het maken van begrotingen, de inkoop, de werkvoorbereiding, het houden van bouwbesprekingen met onze opdrachtgevers, kopers begeleiding tijdens de uitvoering, registratie meer- en minderwerk, de opleveringen en de nazorg. En ook behoorden diverse ondernemerswerkzaamheden tot mijn takenpakket zoals de contacten en overleggen met de accountant, bank, assurantietussenpersoon over de verzekeren risico’s, Woningborg, Bouwend Nederland e.d.


Mijn compagnon was verantwoordelijk voor onze uitvoering, en gaf leiding aan ons bouwbedrijf.


Met het nu door mij opgerichte nieuwe bedrijf Van der Blom – Bouwadvies wil ik graag mijn opdrachtgevers van dienst zijn met alle ervaring die ik in de afgelopen 26 jaar heb opgedaan.


En uiteraard ook met de opgedane ervaring voor die tijd. Vóór 1993 ben ik namelijk, na een bouwkundige HBO opleiding, vanaf de begin jaren ‘80 in loondienst geweest bij een ingenieursbureau (constructie-adviesbureau) en bij twee verschillende architectenbureaus, om vervolgens in januari 1993 te starten met een eigen bedrijf, zoals ik hiervoor heb beschreven.


Gerard van der Blom
M — 06 53 68 28 42
E — gerard@vanderblom-bouwadvies.nl

“Een nieuwe naam, maar wél met een vertrouwde dienstverlening"

 
Lees meer over Van der Blom – Bouwadvies
Top